Begeleiding Individueel

Annerie Doornweerd geeft begeleiding aan mensen die vanwege psychiatrische of ernstig psychosociale problemen thuis vastlopen. Ik zal de taken niet van je overnemen maar op verschillende terreinen zal ik je een steuntje in de rug zijn. Bijvoorbeeld bij het huishouden, medicijngebruik, financieel-administratieve zaken, contact met de behandelaar, geloofszaken, winkelen of vrijetijdsbesteding. Je leert bijvoorbeeld om structuur aan te brengen en problemen die voortkomen uit uw psychische stoornis te herkennen en voorkomen.

Heb je PGB-indicatie, dan kun je bij mij zorg inkopen. 

Ik geef gespecialiseerde begeleiding vanuit de maatwerkvoorziening. Dat wil zeggen: het gaat om jou! Ik ondersteun je bij zaken waar jij het nodig hebt, op jouw tijd en passend bij jouw leven. Samen werken we aan zelfredzaamheid.

Ik ben gespecialiseerd in  ADHD, ADD,  en Hoarding (problematische verzameldwang). De begeleiding voor deze beperkingen vragen ieder een eigen en unieke aanpak. We werken met een Zorgovereenkomst en een Zorgbeschrijving waarin de doelen worden beschreven.

Vanaf 1 januari 2015 zullen de gemeenten de zorgtaken voor hun inwoners moeten uitvoeren middels de WMO.

Als onderaannemer van EBC zorg heb ik een Zorg-in-natura contract bij zeven gemeenten op de Noord Veluwe. Inwoners uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek kunnen bij mij terecht voor begeleiding.