Wat is hoarding?

Een ander woord voor hoarding is verzameldwang of
verzamelwoede. Meestal staat de woning van iemand met
verzameldwang zó vol dat dit hem belemmert in het leven
van alledag. Afstand doen van bezittingen levert een hoarder
extreme gevoelens van angst en stress op. Vaak spelen er ook
schaamtegevoelens en leeft iemand daardoor in een isolement.

Hoarders hebben vaak drie kenmerken, die in meer of mindere
mate aanwezig zijn: ze halen te veel spullen in huis, ze kunnen
niet goed weggooien en ze kunnen niet goed onderscheiden
welke spullen wel en niet belangrijk zijn. Soms is hun huis zo
vol dat ze nog maar één plekje over hebben waar ze kunnen
zitten. Hoarders ervaren meestal prettige emoties bij vergaren
van spullen (zoals bij koopverslaving). Ze zijn aan alles gehecht,
zoals bijvoorbeeld aan lege shampooflessen. En loslaten
veroorzaakt dan ook veel angstgevoelens.

Bij het merendeel van de mensen die lijden aan hoarding is er
sprake van een ander lichamelijk of psychiatrische ziektebeeld.
Denk aan alzheimer, adhd, angststoornis, depressie, bipolaire
stoornis, verslaving aan drugs of alcohol.