PGB-WMO

Vanaf 1 januari 2015 zullen de zorgtaken ,waaronder de maatwerkvoorziening 'Begeleiding individueel',  uitgevoerd worden door je gemeente via de nieuwe WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).  PGB-houders met een nog lopende indicatie, behouden via het overgangsrecht tot 1 mei 2016 hun 'oude' PGB rechten. Betalingen gaan via de SVB. 

Nieuwe indicaties worden door de gemeenten (veelal WMO consulentes) gesteld. Je kunt de zorg die nodig is dan op twee manieren krijgen: via Zorg-in-Natura of via een PGB.  ZIN wordt uitgevoerd door een zorgaanbieder waar je gemeente een contract mee heeft. Gemeenten zijn echter ook verplicht een PGB af te geven áls de cliënt dat wenst. Je kunt daarmee zelf een zorgaanbieder zoeken en zorg inkopen.

Wat betreft mensen met een Zorg in natura indicatie, kan ik melden dat ik het contract  met zeven gemeenten in de Noord Veluwe rond heb. Als onderaannemer van EBC zorg kan ik zorg/begeleiding bieden in Putten, Ermelo, Harderwijk. Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.  

Voorzien van geldende kwaliteitseisen kan je op professionele wijze praktische hulp en ondersteuning bieden om jouw zelfredzaamheid te vergroten zodat je zelfstandig kunt participeren in de samenleving. We richten ons dan op structuur, overzicht en orde aanbrengen in huis, taken en dagelijkse bezigheden.